Forbrænding

EPS kan genanvendes og bortskaffes uden problemer

Forbrænding
Snavset EPS, som er for urent til at indgå i nye EPS- og andre plastprodukter udnyttes i Danmark bedst ved afbrænding sammen med f.eks. husholdningsaffald i de fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg.
 
Disse anlæg bidrager til fjernevarme- og el-produktionen i Danmark, og når snavset EPS forbrændes sammen med affaldet fra vores husholdninger, sikrer man, at de sidste ressourcer bliver udnyttet som energikilde.
 
EPS er et udmærket energitilskud ved affaldsforbrændingen, idet 1 kg EPS indeholder samme brandværdi og dermed energi som 1 kg olie. Ved fuldstændig forbrænding, det vil sige ved temperaturer over 800° C, afgiver EPS kun ren kuldioxid og vand.