Sundolitt Climate+ House

 
 
Det første hus i Danmark, hvor hele klimaskærmen er udført med EPS isolering - en klima- og byggevenlig løsning