Tagkontruktioner med udvendig isolering af EPS

Vejledningen til ”Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS” er nu udkommet i revideret udgave, september 2008.
 
Vejledningen er fortsat en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.
 
Revisionen er i overensstemmelse med Bygningsreglementet 2008.