Sundolitt fundamenter er kommet for at blive

Mere end 5.000 bygninger i Danmark er opført på fundamenter af Sundolitt, og selv om der i starten var skepsis overfor den nye byggemetode, har den nu bestået prøvetiden med glans.

Fundamenter støbt i forme af EPS – Ekspanderet Polystyren – lagt næsten direkte ovenpå terrænet var i slutningen af 1990’erne en nyhed i Danmark – en helt ny metode til fundering i lav dybde.
 
- Det har taget lidt tid, at få projekterende og udførende i Danmark til at tage EPS funderingssystemer til sig, men nu mener vi godt, vi kan tillade os at sige, at metoden er kommet flot igennem prøvetiden, forklarer Karsten Sjørup Knudsen, adm. direktør Sundolitt as.
 
Karsten Sjørup Knudsen henviser til, at der blandt de mere end 5.000 byggeenheder, der de seneste 15 år er opført i Danmark på Sundolitt fundering, ikke har været registreret svigt på grund af funderingsmetoden!
 
- Det er helt naturligt, at der er i starten er en vis skepsis, når der ændres ved noget så vigtigt som bygningers fundamenter. Så vi var godt klar over, at en helt ny byggemetode skulle vise sit værd på byggepladsen, siger Karsten Sjørup Knudsen. 
 
Sundolitt har dog hele tiden været fortrøstningsfuld, fordi man har set, hvordan udviklingen har været i Sverige og Norge. I vore nabolande var EPS fundering således anvendt problemfrit i op mod 20 år før lanceringen i Danmark.
 
Energirigtigt og økonomisk
Funktionelt sikrer Sundolitt fundering, at isolering i terrændæk og fundament bliver forbundet med isoleringen i murværket. Det skaber en skal af ubrudt EPS isolering hele vejen rundt i jordhøjde, og det reducerer kuldebroerne væsentligt. Vigtigt for at leve op til skærpede energirammer, men også væsentlig for energiforbruget gennem bygningens levetid.
 
Også i opførelsesfasen kan der være god økonomi i at anvende Sundolitt fundering, fordi metoden sparer mandetimer.
 
- Metoden sparer arbejdsgange, og elementerne er nemme at håndtere på byggepladsen, fordi de er så lette. Det er en medvirkende årsag til, at EPS fundering i dag har bidt sig fast i Danmark som en absolut konkurrencedygtig funderingsmetode, fastslår Karsten S. Knudsen.
 
Når byggeriet forhåbentligt snart får lidt mere luft under vingerne, ser Sundolitt frem til at den positive udvikling for lav letvægtsfundering fortsætter.
 
- Det kunne da være interessant, hvis vi på sigt kunne nå svenske tilstande, slutter Karsten S. Knudsen, idet han henviser til, at i Sverige bliver flertallet af alle nye småhuse i dag bygget på EPS fundamenter!
 Billede: Å huse A/S - "Danmarks bedst isolerede sommerhus" -                                                                                      bygget på Sundolitt L-element
Læs nyhedsbrev fra EPS sektionen her.
 
Yderligere oplysninger:       Læs mere på www.sundolitt.dk eller kontakt Sundolitt på 70 11 10 20.