Skillevægge på trykfast isolering


Det er gennem de senere år blevet stadig mere populært med skillevægge direkte på terrændæk, uden selvstændigt fundament.
 
Med indførelsen af de nye energibestemmelser, og dermed større isoleringstykkelser, har behovet for entydige beregningsanvisninger vist sig.
 
Anvisningerne gælder alene ikke-lastbærende, dog vindstabiliserende, skillevægge i normal etagehøjde. Anvisningerne er udarbejdet i samarbejde med Murværkscentret på Teknologisk Institut.


Rapport (pdf)    Den hurtige

Rapport (pdf)     Den grundige

Anvendes løsningen ved terrændæk med isoleringstykkelser større end 300 mm (lavenergiklasser) , bør nedenstående rapporter anvendes.

Rapport (pdf)    Den hurtige
 
Rapport (pdf)     Den grundige