Radonsikring af nybyggeri

Radon i indeluften øger markant risikoen for udvikling af lungekræft
Radioaktivt radon fra jorden trænger i luftform ind i vore huse gennem revner og sprækker i bygningens konstruktioner mod jord.
Radonsikring af en bygning er et funktionskrav, og Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet ’SBi-anvisning 233 – Radonsikring af nye bygninger’, som giver forskellige bud på og vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen er baseret på den seneste viden om opførelse af sikre og sundhedsmæssigt forsvarlige bygninger, som lever op til bygningsreglementets krav til radonindholdet i indeluften. SBi anvisning 233 anbefaler byggetekniske løsninger, der bygger på en kombination af tre indsatsniveauer:
 
• Tæthed af konstruktioner mod jord
• Trykudligning mellem yder- og inderside af konstruktioner mod jord
• Aktiv luftudsugning
 
Sundolitt RadonSafety
En nyudviklet Sundolitt plade med smalle luftkanaler – en sugplade – indbygges under det nederste lag EPS-isolering i terrændækket.
Suglaget kan bruges til trykudligning og aktivt sug hvis nødvendigt.
 
På den måde etableres et særligt lag i konstruktionen mod jord, som gør det muligt at trykudligne/ventilere luften under bygningen og bortlede evt. sundhedsskadelig radon fra undergrunden.
 
Den nye Sundolitt  RadonSafety plade kommer på markedet, efter at der i BR 2010 for første gang i Danmark er fastsat en officiel grænseværdi for radonindholdet i nybygningers indeluft.
Indbygningen af Sundolitt RadonSafety forringer ikke stivheden i de kendte Sundolitt terrændæk-løsninger. Dette betyder at stabiliserende skillevægge fortsat kan stilles på terrændæk med underlag af Sundolitt isolering. På www.sundolitt.dk kan downloades et nemt tilgængeligt beregningsprogram til eftervisning af konstruktionens bæreevne med Sundolitt RadonSafety som konstruktionsdel.
 
Sundolitt RadonSafety leveres i to kvaliteter – S80 og S150
 
Se Plastindustriens nyhedsbrev fra marts 2012 om radonsikring af nybyggeri her.