EPS-isolering og brandsikring af byggeri

Nyhedsbrev fra Plastindustrien i Danmark - november 2008

 
"EPS er også til andet en isolering af terrændæk
Det er en udbredt misforståelse, at EPS-isolering ikke er foreneligt med brandsikring af byggeri. Det bunder ofte i mangelfulde informationer."
 
 
Sådan indledes Nyhedsbrevet fra Plastindustrien - november 2008. Se nyhedsbrevet i sin helhed her (PDF): EPS-isolering og brandsikring af byggeri.