Byggevareforordning og ydeevneerklæring

Deklarationer
- bilag til byggeriets kvalitetssikring

Den 1. juli 2013 finder størstedelen af Byggevareforordningens bestemmelser anvendelse. Formålet er, at afklare og forenkle systemet samt styrke tilliden til CE-mærket.
 
Den 28. februar 2011 blev en ny forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer vedtaget. På trods af forordningen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, er der for de fleste tiltag indført en overgangsperiode indtil 1. juli 2013.
Ydeevnedeklarationer
Byggevareforordningen medfører et krav om, at alle CE-mærkede byggevarer skal ledsages af en såkaldt ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklarationen erstatter overensstemmelseserklæringen og indeholder de deklarerede værdier.
 
Læs mere om hvor du finder ydeevnedeklarationer for Sundolitt's produkter her.